Alumni

Postdoctoral Fellows

Wei Liu
Harbin Institute of Technology

PhD Students

Binyang Liang
Xiamen University (Visiting student)
Yuan Zhou
Tsinghua University (Visiting student)

Masters Students

Mengkun Chen
Nanjing University
Ravi Chowdhary
University of Illinois at Urbana-Champaign
Bangxin Lan
Virginia Tech
Jinchang Li
Northeastern University
Huan-Chi Lin
Yasha Saxena
Charles Sui
Sustech
Wade Wei
University of California, San Diego

Undergraduates

Leo Hu
Neel Kurupassery
Eric Tang
Pratt Fellow
Emelina Vienneau
Pratt Fellow
Anthony Xu

Visiting Faculty

Qiao Huiting
Beihang University (Visiting professor)

Visiting Students

Tingyan Duan
Shanghai Tech (Visiting scholar)
Dong Zhang
Tsinghua Univeristy (Visiting scholar)